universitetsstyrelsen. att välja Timmy Kjellqvist till ordinarie ledamot i universi tetsstyrelsen. att välja Ellinor Alvesson till ersättare i universitetsstyrelsen. Annie Björklund justeras ut. Protokoll 'usterare Protokoll 'usterare Mötesordförande Telefon: 031 - 786 56 40 E-post: info@gus.gu.se Hemsida: www.gus.gu.se Mötessekreterare

8469

MAIL: universitetsstyrelsen@gu.se info@sahlgrenska.gu.se registrator@gu.se. Tillsammans kan vi göra skillnad! No photo description available. 360360.

360360. tillgången till e-post och kalendrar. Haveriet utreddes av internrevisionen som nu har presenterat utredningen för GU:s universitetsstyrelse. Ludde Edgren. 031-786 2783 ludde.edgren@gu.se universitetsstyrelse där det bland annat tydligt framgår att universitetet kommer att satsa på extern och  22 Universitetsstyrelsen Rektor Universitetsledningen Ledningsråd Styrgrupp Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten  vid GU: därför måste både universitetsstyrelsen och Sulf reagera föremål för en polisutredning i ett annat sammanhang (se nedan) där  meddelade i ett brev till universitetsstyrelsen under söndagen, att han inte längre är intresserad av E-post: ann-charlotte.schutzer@gu.se.

  1. Eu s tillkomst och hur det har utvidgats samt vad det har inneburit
  2. Verken eller grammatikk
  3. Låstekniker utbildning uppsala

Universitetsstyrelsens sammanträde 7 december 2020 Tid 10.45 – 15.15 Plats Digitalt möte via Zoom Närvarande ledamöter: Ordförande Peter Larsson Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Rektor Christina Björklund Ann Follin Anders Hallberg Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte idag, tisdag 25 april, att föra fram endast en kandidat som ny prorektor för Göteborgs universitet. Det är Mattias Goksör, prefekt vid institutionen för fysik, som presenteras för den rådgivande hörandeförsamlingen 19 maj. Kom bara till biblioteket om du måste, till exempel för att hämta eller lämna böcker. Dina lån lånas om automatiskt, du får en påminnelse när det är dags att lämna tillbaka. Den publika delen av GU Play, play.gu.se är en webbplats med utgivningsbevis (nr 2018-464).

Vacancies This page lists the vacancies at the University of Gothenburg. To apply for a position at the University, you will need to create an account in our recruitment system, provide some information, and attach the requested documents.

gu. se. universitets studentkårer • Universitetsstyrelsen http: //www. gu.

Universitetsstyrelsen 112 Stadgar för en ny till Göteborgs universitet anknuten stiftelse -Stiftelsen Barbro Oshers donation för stöd till forskarstuderande vid Handelhögskolan, Göteborgs universitet Bakgrund I enlighet med detavtal, EndowmentAgreement, (bifogas) som tecknats mellan Barbro OsherProSueciaFoundation ochHandelshögskolan vid

Universitetsstyrelsen gu.se

Universitetsstyrelsens sammanträde 8 september 2020 Tid 13.00 – 14.00 Plats Digitalt möte via Zoom Närvarande ledamöter: Ordförande Peter Larsson Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Rektor Christina Björklund Ann Follin Anders Hallberg www.gu.se Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId1 i filen. Universitetsstyrelsens sammanträde 7 december 2020 Tid 10.45 – 15.15 Plats Digitalt möte via Zoom Närvarande ledamöter: Ordförande Peter Larsson Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Rektor Christina Björklund Ann Follin Anders Hallberg Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte idag, tisdag 25 april, att föra fram endast en kandidat som ny prorektor för Göteborgs universitet. Det är Mattias Goksör, prefekt vid institutionen för fysik, som presenteras för den rådgivande hörandeförsamlingen 19 maj. Kom bara till biblioteket om du måste, till exempel för att hämta eller lämna böcker.

- Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv. Ansvaret avser primärt inomvetenskapliga, innehållsliga och kvalitetsrelaterade frågor samt resursfördelning.
Stockholms bostadsförening

Universitetsstyrelsen gu.se

www.ufn.gu.se Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet Anna Gunnarsson, fakultetssekreterare Anna.Gunnarsson@gu.se PM 1 / 4 2013-03-05 dnr V 2013/82 Till samtliga anställda vid utbildningsvetenskapliga fakulteten Fyllnadsval av ledamot till Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen för innevarande mandatperiod t o m 2015-06-30 www.gu.se BUDGETANVISNINGAR 1 / 3 2009-10-02 dnr B 1800/09 Ekonomiavdelningen Frida Wiklander 031-786 1725 frida.wiklander@gu.se Fakultetsnämnder/motsv. Anvisningar och förutsättningar för budgetarbetet inför 2010 Bakgrund Universitetsstyrelsen förväntas besluta om dispositionsplan och anslagsfördelning samt Universitetsstyrelsen ställer sig bakom Sahlgrenska Life 20 oktober, 2020 Kommentera Vid sitt möte den 19 oktober ställde sig Göteborgs universitets styrelse bakom att det strategiska lokalprojektet Sahlgrenska Life ska gå vidare, men påpekar vikten av att beakta konsekvenserna för ekonomin. www.gu.se Hans Abelius Hans.Abelius@samfak.gu.se PM 1 / 1 2012-10-31 G 213 4699/10 Rektor Översyn av Doktorandreglerna I december 2011 fick undertecknad i uppdrag av rektor att utarbeta ett förslag till nya finansieringsregler för utbildning på forskarnivå mot bakgrund av universitetsstyrelsen www.gu.se Styrdokument V 2013/370 Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna. Publicerad www.styrdokument.adm.gu.se Beslutsfattare Rektor Handläggare Hans Abelius Beslutsdatum 2013-04-22 Giltighetstid Fr o m 2013-07-01 Revideringsdatum 2016 eller tidigare vid behov Sammanfattning kajsa.asklof@adm.gu.se Mattias Jacobsson Göran Olofsson/Tel: 773 2929 Anders Eurén Siv Bondenäs Brink (ej i detta nummer) Åke Pettersson Helene Bergsten, Jan Strid, Marie Norin, Ola Hultin och Kerstin Norén.

Utöver detta kan tilläggas att vi har förstärkt vår internationella närvaro, trots minskad internationell mobilitet på grund av pandemin.
Hvordan bli kriminolog

beräkna volym stympad kon
cd brannarprogram
region västmanland
asiens länder svenska
annoncering på linkedin 2021
fredrik hedlund

Revidering av arbetsordning för stiftelser med till GU anknuten förvaltning. 2020-06-10. • Intern uppföljning för perioden januari–april.

Teknsik-naturvetenskaplig fakultet 901 87 Umeå www.umu.se Bakgrunden till rektorsbeslutet är att Universitetsstyrelsen fastställt att målet för GU. FO/FoU. Övrigt. Myndighetskapital i procent av årets kostnader. 10%.

universitetsstyrelsen följande ärenden på sitt bord. • prövning av tjänst som professor i marin mikrobiologi. Matematisk-naturvetenskap-liga fakultetsnämnden föreslår att professu-ren återbesätts i naturvetenskaplig mikro-biologi • prövning av tjänst som professor i handels-rätt. Förslag: återbesättes med oförändrat

Missiv – Göteborgs universitets riskanalys 2021 Universitetsstyrelsen 112 Stadgar för en ny till Göteborgs universitet anknuten stiftelse -Stiftelsen Barbro Oshers donation för stöd till forskarstuderande vid Handelhögskolan, Göteborgs universitet Bakgrund I enlighet med detavtal, EndowmentAgreement, (bifogas) som tecknats mellan Barbro OsherProSueciaFoundation ochHandelshögskolan vid (universitetsstyrelsen) have taken initiative to have informal meetings with the student's reps before board-meetings. GUDK appreciates the initiative. Secre Johannes Daun Ad .ustor Kristof r Ollin Ch erson Nils Ru Telefon: 031 - 786 56 40 E-post: info@gus.gu.se Hemsida: www.gus.gu.se Postadress: Box 133, 405 30 Göteborg At its meeting on October 19, the board of the University of Gothenburg supported the project Sahlgrenska Life to go ahead, but points out the importance of considering the consequences for the economy. Objective – Gothenburg University Library has implemented a process with the goal to combine quality assurance and strategic planning activities. Write to Gothenburg University to urge them to let us save the dogs and invest in animal free methods instead of animal experiments: universitetsstyrelsen@gu.se or registrator@gu.se. Think about keeping good tone. Threats and personal attacks do not belong in our struggle for the animals.

Den nya mandattiden löper från 1 juli 2015. www.gu.se Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId1 i filen. Universitetsstyrelsens sammanträde 8 september 2020 Tid 13.00 – 14.00 Plats Digitalt möte via Zoom Närvarande ledamöter: Ordförande Peter Larsson Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Rektor Christina Björklund Ann Follin Anders Hallberg www.gu.se Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId1 i filen. Universitetsstyrelsens sammanträde 7 december 2020 Tid 10.45 – 15.15 Plats Digitalt möte via Zoom Närvarande ledamöter: Ordförande Peter Larsson Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Rektor Christina Björklund Ann Follin Anders Hallberg Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte idag, tisdag 25 april, att föra fram endast en kandidat som ny prorektor för Göteborgs universitet.