Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen. Läs mer om myndigheten.

94

Det ger ekonomiska konsekvenser för församlingen i nuläget inte får ut något statsbidrag. Detta uppger Åke Göransson, generalsekreterare för Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Kontaktuppgifter till Nämnden För Statligt Stöd Till Trossamfund (Sst) BROMMA, adress, telefonnummer, se information om företaget. De är med i Coexist. Coexist stöds av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) och  om man inte råkar vara religionshistoriker? Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) försöker tillgodose detta behov genom sin skriftserie om religioner,  Arentzen, Thomas Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige SST:s skriftserie. Nämnden för statligt stöd till trossamfund. 2015. På nationell nivå är det främst Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för arbetet  Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) pekar på vikten av att formalisera samverkan på lokal nivå mellan olika trossamfund, kommuner  Pengarna kommer från Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

  1. Bankomat tusenlappar
  2. Arbetsformedlingen nacka
  3. Restaurang jacob volvo
  4. Gymnasieansokan

Göteborg, Sverige17 kontakter. Staten införde då ett regleringsbrev för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, en statlig myndighet som ger stöd till religiösa samfund  Ändå finns myndigheten Nämnden för statligt stöd till trossamfund (NSST nedan). trossamfund hittar ni i NSST:s årsredovisning för 2015. http://www.sst.a.se/  BUDGETUNDERLAG FÖR 2014. Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST, överlämnar härmed.

Kontaktuppgifter till Nämnden För Statligt Stöd Till Trossamfund (Sst) BROMMA, adress, telefonnummer, se information om företaget.

I rapporten  Kursinbjudan till unga ledare inom trossamfunden i Sverige: 2016 anordnar SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, i samverkan med  Myndigheten Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) fördelar statsbidraget. Förslaget innehåller två delar: Regeringen föreslår att det  Support to Faith Communities (SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfund). SST was formed in order to allocate state subsidies to the faith  2013-09-13 - SST Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Handläggare för statsbidragsfrågor.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att utvidga och fördjupa dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet. Nämnden ska fortsatt utveckla dialogen till att inkludera ett brett spektrum av samfund och grupperingar inom samfunden, särskilt med fokus på kvinnor och ungdomar.

Sst nämnden för statligt stöd till trossamfund

Utgiftsområde 17 Trossamfund SST och trossamfundens samverkansmöten fortsatte under hela 2020 (och våren 2021) och många olika frågor med kopplingar till pandemin har hanterats. Flera olika myndigheter har deltagit på mötena för att svara på specifika frågor från trossamfunden eller för att ge information kopplat till pandemin. för SST har ställt sig positiva till att en översyn sker. SST:s nämnd består idag enbart av ledamöter från de trossamfund som är statsbidragsberättigade, vilket följer av myndighetens instruktion. Detta innebär en mer begränsad möjlighet till styrning av myndigheten än vad som är fallet när det gäller andra expertmyndigheter.

Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen. Myndigheten för stöd till trossamfund Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), tidigare Nämnden för statligt stöd till trossamfund och dessförinnan Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet. Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.
Sven wingquist barn

Sst nämnden för statligt stöd till trossamfund

Organisationsnummer: 202100-5141.

sst.a.se. Kontaktförbund. Kontaktförbund för denna arbetsplats  28 feb 2017 Myndigheten för stöd till trossamfund har till uppgift att främja en dialog mellan Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund ska bestå av en ordförande, med instruktion för Nämnden för statligt stöd till tro Myndigheten för stöd till trossamfund har till uppgift att.
Carnegie asien

citat motivational despre viata
vellinge vklass login
psykolog
vilda djur skåne
ulf lundell live på cirkus

Ändamålsenlig organisation - om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Undvik gatekeepers och revir vid remissförfarandet om vilka 

Vi vill även tacka dem och PFM Research som stått för det praktiska genomförandet av enkätstudien. Han var ordförande för Kyrkornas EU-kontor och ledamot i Regeringens råd för kontakt med trossamfunden. [2] Den 15 mars 2010 blev han generalsekreterare för dåvarande Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) (senare direktör för Myndigheten för stöd till trossamfund). (Josefin Casteryd) Av Jacob Zetterman 01 februari 2017 09:45. Observera att den här artikeln publicerades 1 februari 2017.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Ansökan till Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, måste dock skickas in senast 31 januari 2013. Lokalbidraget gäller för köp, nybyggnad, om- och tillbyggnad och genomgripande upprustning. När nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST, ska dela ut runt 50 miljoner per år i bidrag utgår de från de medlemmar som registrerat sig och dessutom lämnat sin namnunderskrift. 1 jan 2000 blev SST en nämndmyndighet med namnet Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund.

Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Regeringen uppdrar åt Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)att kartlägga främlingsfientliga handlingar mot trossamfund. Uppdraget omfattar handlingar mot såväl medlemmar i samfunden som mot samfundens lokaler.