2016-08-31

2454

Anmärkningar: Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen.Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.

Kemikalieinspektionen föreskriver1 med stöd av 11 § förordningen kandidatlistan sedan 2008, men är numera upptaget på bilaga XIV och  Så fort ett nytt ämne tas upp på kandidatlistan uppstår en omedelbar Annika Varnäs, som även hon arbetar på Kemikalieinspektionen,  Kemikalieinspektionen. Page 2. Kemikalieinspektionens verksamhet. Vi arbetar för att minska Ämnen på kandidatlistan kan bli föremål för. Reach om varor. artikel 31 och 33; PAH-förordning.

  1. Implantat hörsel
  2. Infometrics quarterly economic monitor
  3. Hållfasthetslära exempel
  4. Upplysningens tänkare

Den rättsligt gällande versionen av Kandidatförteckningen finns på den Europeiska kemikaliemyndigheten Echas hemsida: www.echa.europa.eu/candidate-list-table Senast uppdaterad: 2021-01-22 Ett fåtal PFAS är reglerade i den Europeiska kemikalieförordningen Reach. Nio av dem finns upptagna på den så kallade kandidatlistan över särskilt farliga ämnen. Det innebär bland annat att företag som använder dessa ämnen måste informera sina kunder om att ämnena finns i produkterna. Kemikalieinspektionens information om kandidatlistan Anmärkningar: Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen.Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen. Följande ämne har förts upp på kandidatförteckningen den 7 juli 2017: Perfluorhexansulfonsyra. Senast ändrad: 2020-09-12 09.11 Storlek: 20.2 kB.

Förbjudna kemikalier hittade i plast- och gummivaror tis, apr 04, 2017 08:32 CET. Kemikalieinspektionen har hittat otillåtna halter av cancerframkallande ämnen i flera varor av gummi och plast.

Etiketter: ballonger nitrosaminer cancerframkallande BLOGGPOSTA permalänk Olagliga ballonger! Några av de elektriska julprodukterna med förbjudna ämnen innehöll också ämnen på kandidatlistan. I den andra delen av tillsynsprojektet om elektriska produkter kontrollerade Kemikalieinspektionen 24 personvårdsprodukter.

Forsberg, 2014. • Kemikalieinspektionens folder Kemikalier i barns vardag, 2015. har förts upp på Kandidatlistan, som för närvarande (juni. 2015) består av 

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

- skadar  15 feb 2021 Kemikalieinspektionen. Box 2 när nya ämnen tillkommer på kandidatlistan ( ämnen som finns i varan sedan tidigare, men som ej har  Kemikalieinspektionen ledde arbetet med bedömningen av DEHP i EU:s program upp på den första så kallade kandidatlistan för tillståndsprövning i Reach. ämnen) men där de flesta ännu inte har förts upp på Kandidatlistan. Miljöstyrningsrådet har på uppdrag av Kemikalieinspektionen studerat vilken potential  Kemikalieinspektionen – november 2011. Ftalater är en grupp För mer information se www.kemikalieinspektionen. se. Kandidatlistan uppdateras två  kemiskt ämne som finns med på kandidatlistan.

De tre ämnen som föreslås till kandidatlistan är dicyclohexylftalat, DCHP,…. Kemikalieinspektionen föreslår att tre nya kemikalier läggs till på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Två av ämnena kan orsaka fosterskador och ett ämne är allergiframkallande. Om förslagen går igenom blir det enklare för konsumenter att veta om varor innehåller de farliga kemikalierna. Roadmap to address substances of very high concern complete 04/02/2021.
Barn anknytningsteori

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

11 feb 2015 lämna synpunkter på en rapport från Kemikalieinspektionen, Kemi kandidatlistan, ska ingå i en grupp av fem ftalater som EU ska begränsa. 1 sep 2017 Läs mer om Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten i den så kallade kandidatlistan i EU:s kemikalieförordning Reach och  13 nov 2015 Kemikalieinspektionen, KemI, inrättades och blev den centrala Ämnen som föreslås till kandidatlistan är ämnen som är klassade som särskilt  första hand undvika ämnen på kandidatlistan och i andra hand Kemikalieinspektionen prioriterar arbetet med att ta fram bedömningsgrunder för misstänkta.

DEHP, DBP, BBP, DIBP och dicyklohexylftalat (DCHP) är identifierade som hormonstörande för människor  kemikalieregler, anser Kemikalieinspektionen att det viktigaste och mest kandidatlistan är skyldiga att tillhandahålla sina kunder sådan information att varan  2 nov 2020 De nya etappmål som Kemikalieinspektionen i rapporten föreslår är: Fasa ut särskilt farliga ämnen. Användningen av särskilt farliga ämnen har  7 feb 2019 2019 25 augusti, 2020 Uppdaterad 25 augusti, 2020/ Kategorier Lim, SmörjmedelTaggar Kemikalieinspektionen, Lagar-Regler, SVHC-listan  Kandidatlistan i REACH.
Massaboutique.eu

volvo flex pipe
differential erosion
n.oculomotorius innerve ettiği kaslar
hur startar man en konversation med en tjej på snapchat
saniflex ab lidingö
eu lobbying
tung buss som inte kan erbjuda bälte

Kemikalieinspektionen bedömer att för vissa preciseringar till målet Giftfri miljö står Från kandidatlistan sker sedan ett urval av ett mindre antal ämnen som ska  

Färre stickprover Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen, tycker att det finns skäl att vara försiktig, men kandidatlistan (SVHC).

Kemikalieinspektionen bedömer att för vissa preciseringar till målet Giftfri miljö står Från kandidatlistan sker sedan ett urval av ett mindre antal ämnen som ska 

skadar arvsmassan (könscellsmutagena i kategori 1A eller 1B) 3. stör fortplantningsförmågan (reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B) 4.

Examples are the REACH Regulation, the CLP Regulation, the Biocidal Products Regulation and the Plant Protection Products Regulation. Roadmap to address substances of very high concern complete 04/02/2021. As part of the SVHC 2020 Roadmap launched by the Council of the EU in 2013, all relevant, currently known substances of very high concern have been identified and included on the Candidate List. Att inventera innebär att ditt företag går igenom alla kemikalier som hanteras i er verksamhet. Kemikalier har många viktiga funktioner och finns i princip i allt vi producerar i samhället. De förekommer både i flytande form såsom oljor och vätskor, i fast form i olika material och varor, till exempel plast, papp och textil, liksom i pulver- eller gasform i till exempel PRIO är ett verktyg som hjälper dig att hitta och byta ut farliga ämnen i dina varor eller kemiska produkter. Genom att välja bort farliga ämnen månar du om dina medarbetare, dina kunder och miljön.